Om u een betere ervaring te bieden, maakt onze site gebruik van cookies. Om verder te kunnen surfen, moet u ons cookiebeleid aanvaarden.

J'accepte

Cookies informatie

Onze site maakt gebruik van tools, zoals cookies, om uw ervaring te analyseren en te verbeteren. U kunt zich uitschrijven voor deze follow-ups:

Statistieken

Nous utilisons des outils, tels que Google Analytics, pour suivre le trafic Web et vérifier l'efficacité de notre site.

Essentieel

Cookies requis pour les services essentiels et les fonctionnalités telles que les formulaires de connexion, l'intégration du panier et le contrôle d'accès. Sans eux, notre site Web ne peut pas fonctionner correctement et nous ne pouvons fournir aucun service. La désactivation n'est pas disponible.

Deze parameters worden 24 uur lang bewaard

IRE Lab

IRE Lab, Keeping Radiation Safe

Logo IRE Lab

In overeenstemming met de visie van IRE-IRE ELiT dat elke mens recht heeft op gezondheid in een gezonde omgeving, draagt IRE Lab dagelijks bij tot de bescherming van het milieu, van de werknemers en de bevolking.

Dankzij zijn gepersonaliseerde begeleiding en erkende industriële ervaring, is IRE Lab de referentiepartner op het vlak van advies en oplossingen op maat voor de controle en analyse van de radioactiviteit.

IRE Lab

Onze begeleiding

IRE Lab biedt een unieke aanpak voor de meting en controle van de radioactiviteit, met de focus op de persoonlijke begeleiding van zijn klanten. Wij zijn een flexibele, dynamische en multidisciplinaire structuur, met een uitgebreid en modern uitrustingspark. Vanuit deze optiek ontwikkelen wij oplossingen die voldoen aan uw vragen en staan wij borg voor een kwaliteitsservice die altijd uw tevredenheid voor ogen houdt.

Client

Onze gepersonaliseerde begeleiding steunt op onze meer dan 40-jarige industriële ervaring bij het IRE, wereldleider op het vlak van de productie van medische radio-isotopen en nucleaire site van Klasse 1. Wij zijn onze eigen eerste klant en onze oplossingen worden elke dag getest en beproefd op onze site.

Onze gepersonaliseerde begeleiding berust op een erkende ervaring van meer dan 20 jaar met projectbeheer, op nationaal zowel als internationaal niveau, zowel voor privébedrijven als voor overheidsinstanties en organisaties als de Europese Commissie en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie.

Onze gepersonaliseerde begeleiding komt eveneens tot uiting in onze kwaliteitsaanpak, met het ISO 9001-certificaat voor onze projectactiviteiten en de ISO 17025-accreditatie voor onze laboratoria. Voorts werken wij aan een aanpak om onze milieu-impact te minimaliseren, door ons te voegen naar de eisen van de ISO 14001-norm.

Binnen het kader van onze gepersonaliseerde begeleiding en dankzij onze dagdagelijkse ervaring met stralingsmeting en -controle, kunnen wij u bovendien praktische opleidingen aanbieden voor stralingsanalyse, hetzij in onze laboratoria, hetzij op uw eigen site.

Almera AFSCA AFCN IRSN SPF Economie INSIDER

Onze professionele aanpak komt tot uiting in onze erkenning door diverse nationale en internationale overheidsinstanties, onze rol in het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgische territorium en onze regelmatige deelname aan internationale conferenties en talloze werkgroepen.

Onze diensten voor stralingsanalyse

IRE Lab biedt een geheel aan van betrouwbare en passende oplossingen voor de stralingsmeting, die laboratoriumanalyses combineren met metingen bij u ter plaatse. Onze ISO 17025-accreditatie en onze industriële ervaring verzekeren onze klanten van kwaliteitsvolle resultaten. Bovendien beschikken onze laboratoria over het ISO 14001-certificaat als erkenning van onze milieuaanpak.

Onze monitoringsystemen

Afhankelijk van uw specifieke behoeften, ontwikkelt IRE Lab systemen voor de continue meting en bewaking van de radioactiviteit rondom en binnen uw installaties. Dankzij onze internationaal erkende langdurige ervaring, staan onze systemen bekend voor hun precisie, betrouwbaarheid, grote beschikbaarheid en minimale onderhoudsvereisten.

Opleiding

Dankzij onze dagdagelijkse ervaring met de meting en controle van de radioactiviteit, kan IRE Lab praktische opleidingen op aanvraag organiseren.

Aanbod

 • Opleiding in stralingsanalysemethoden: proportionele telling, vloeistofscintillatie, alfa-en gammaspectrometrie, massaspectrometrie, modellering van te karakteriseren voorwerpen, enz.
 • Opleiding kwaliteitsbeheer in het laboratorium.


Plaats

In onze laboratoria of op uw eigen site.

 • Openbare organisaties

 • Industrie

 • Nucleaire sector

 • Universiteiten en onderzoekscentra

 • Ziekenhuizen

In de lijn van onze globale aanpak van het kwaliteitsbeheer, ontwikkelen wij onze serviceactiviteiten in overeenstemming met de ISO 9001-norm die de vereisten voor een systeem van kwaliteitsbeheer vastlegt.

Het ISO 9001-certificaat van IRE Lab houdt in dat wij de beheerprocessen van onze projecten constant evalueren en verbeteren. Deze aanpak waarborgt aan onze klanten een efficiënte, kwaliteitsvolle service, met de focus op hun behoeften.

Sinds 2011 geniet ons laboratorium voor stralingsmeting de ISO 17025-accreditatie vanwege het Belgische accreditatieorgaan BELAC. Deze erkenning bevestigt onze bekwaamheid voor de stralingsanalyse en –meting op een brede waaier van monsters van diverse aard (zie ISO 17025-certificaat). Ons kwaliteitssysteem staat er dan ook borg voor dat onze klanten betrouwbare resultaten verkrijgen.

Om de kwaliteit van onze service en onze analysemethoden te behouden, wordt ons laboratorium regelmatig geaudit door externe experten. Wij voeren ook meerdere keren per jaar interne audits uit. Daarnaast nemen wij elk jaar deel aan talrijke onderlinge vergelijkingen georganiseerd door internationale referentie-instellingen. Deze onderlinge tests tussen laboratoria waarborgen de geschiktheid van onze analysemethodes, onze uitrustingen en de precisie van onze resultaten. Bovendien getuigt dit van de bekwaamheid en kwaliteit van ons personeel.

Onze bezorgdheid om het milieu heeft ons geleid tot de ontwikkeling van een milieubeleid dat de voetafdruk van onze activiteiten op het milieu verkleint.

Wij ontwikkelen een dagelijkse aanpak waarvan de hoofdlijnen zich concentreren rond:

 • De opleiding van het personeel op het vlak van milieubeleid
 • De opvolging van de milieuwetgeving
 • De verbetering van het afvalbeheer
 • De verlaging van het energieverbruik
 • De vermindering van het gebruik van verbruiksartikelen
 • De invoering en opvolging van acties ter verbetering.

Onze strategische visie wordt ondersteund door onze kwaliteitsaanpak die tot uiting komt via de ISO 9001-certificering van onze projectactiviteiten en de ISO 17025-accreditatie van onze laboratoria.

Ons permanent streven naar de volledige tevredenheid van onze klanten en naar een minimale impact op het milieu vertaalt zich in ons milieubeheersysteem met ISO 14001-certificaat voor onze laboratoriumactiviteiten.