Ons engagement 
voor het leven

Ons engagement voor het leven

Uitmuntendheid in dienst van de nucleaire geneeskunde, volksgezondheid en het milieu.

Ons engagement 
voor het leven

Ons engagement voor het leven

Uitmuntendheid in dienst van de nucleaire geneeskunde, volksgezondheid en het milieu.

Ons engagement 
voor het leven

Ons engagement voor het leven

Uitmuntendheid in dienst van de nucleaire geneeskunde, volksgezondheid en het milieu.

Zoek een distributeur

Informatie

Boodschap vanwege de directie van
IRE- IRE ELIT

Beste partners, klanten

Allereerst hopen we dat u, uw familie, vrienden en collega's in goede gezondheid verkeren.

Na de periode van confinering die we net hebben meegemaakt, beginnen de progressieve fases van deconfiniëring in België. Bij IRE -IRE ELiT hebben we onze activiteiten tijdens de confinering voortgezet wegens een opeisbaar en essentieel bedrijf. Ons continuïteitsplan heeft ons inderdaad in staat gesteld om onze isotopen te produceren en over de hele wereld te verdelen om de nucleaire geneeskundige diensten te voorzien van prioritaire onderzoeken voor de diagnose en therapie van duizenden patiënten.

Vandaag is ons deconfiniëringsplan een voortzetting van dat plan, terwijl het de reeds bestaande maatregelen en instructies versterkt, met het uiteindelijke doel om terug te keren naar een "normale" activiteit in een geschikte omgeving. Dit plan zal worden uitgevoerd onder impuls van interne werkgroepen en in overeenstemming met de nationale aanbevelingen van de Generieke Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (FOD werkgelegenheid), om de technische, organisatorische en materiële maatregelen te bepalen die moeten worden uitgevoerd om geleidelijk aan terug te keren naar deze "normale" activiteit.

Bijvoorbeeld:

  • Telewerken blijft de norm voor alles wat op afstand kan worden gedaan en alle medewerkers zijn tijdens kantooruren bereikbaar.
  • Op operationeel niveau worden alle activiteiten die kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de sociale afstand en de aanbevolen gezondheidsmaatregelen ter plaatse voortgezet.
  • Waar werkplekken geen ruimte bieden voor de noodzakelijke sociale afstand, worden beschermende maatregelen getroffen voor het personeel.
  • Er is een intensivering van de reiniging op ons terrein doorgevoerd en nauwkeurige handhygiëne-instructies zijn verplicht.
  • Bewustwordingscampagnes : goed gedrag, hygiëne en sociale afstandelijkheid worden verspreid onder personeel / bezoekers.
  • Tot slot anticiperen we op politieke beslissingen en passen we de logistiek aan om de best mogelijke oplossingen te vinden voor het vervoer van onze producten naar hun eindbestemming, met name door waar mogelijk voorrang te geven aan het wegvervoer.

Meer in het algemeen zullen we ons best doen zodat onze teams u in deze periode op de gebruikelijke wijze kunnen blijven adviseren en bijstaan.

Naast de contacten die individueel met elke klant en partner zullen worden gelegd, zullen er regelmatig updates worden gepubliceerd op onze website www.ire.eu

Mocht de situatie ingrijpend veranderen, dan sturen wij u ook een geactualiseerd bericht.


Als u vragen of zorgen heeft over het bovenstaande, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: communication@ire.eu

IRE Elit - Environement and lifescience Technology