Werken bij het IRE - IRE ELiT, dat is…

1.   Vastbesloten zijn om een betere toekomst uit te bouwen door bij te dragen aan de gezondheid en de bescherming van het milieu

Een toekomst die toegang geeft tot de meest performante gezondheidszorgen dankzij de productie van radio-isotopen die in de nucleaire geneeskunde worden gebruikt voor diagnostische (opsporing van tumoren, analyse van de werking van organen) en therapeutische doeleinden (behandeling van bepaalde vormen van kanker, palliatieve zorgen). Een toekomst ook waarin de bescherming van het milieu een prioriteit is dankzij het gebruik van technologieën voor de bewaking en meting van de van nature in de bodem, de lucht en het water aanwezige radio-isotopen.

2.   Leren en jezelf persoonlijk ontwikkelen

De ontwikkeling van de bekwaamheden van ons personeel is een prioriteit. IRE - IRE ELiT verbindt zich ertoe de nodige middelen in te schakelen voor de opleiding en het engagement van gekwalificeerd personeel. Het behoud van hoge en strikte kwaliteitseisen, gebaseerd op het professionalisme en de deskundigheid van elk lid van ons personeel, is cruciaal in de bedrijfscultuur van het ’IRE - IRE ELiT.

Dankzij een brede waaier van professionele ervaringen en opleidingsprogramma’s hebben onze medewerkers alle troeven in de hand om hun competenties en deskundigheid te ontwikkelen en zich verder te ontplooien in hun functie.

3.   Beloond en naar waarde geschat worden

Bij het IRE - IRE ELiT vinden we het belangrijk om individuele en collectieve prestaties naar waarde te schatten en het engagement van onze medewerkers en hun bijdrage aan het succes van het bedrijf te valoriseren.

Ons beloningssysteem omvat zowel financiële elementen als diensten en voordelen waarvan elke medewerker kan genieten. Wij willen de erkenning van individuele prestaties verzoenen met het uitbouwen van een intern team, en dit alles rekening houdend met de lokale economische omgeving. Wij hechten ook belang aan een gelijkwaardige verloning voor mannen en vrouwen die vergelijkbare functies bekleden. 

4.   Een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming

Ons bedrijf hecht veel belang aan de bescherming van de veiligheid van zijn werknemers en van de bevolking. Het welzijn van de werknemers en de levenskwaliteit op het werk zijn essentieel voor het welslagen van onze onderneming.

Wij hechten bijzonder veel belang aan de menselijke dimensie van het bedrijf. Bij het IRE – IRE ELiT is het personeel een rijkdom en geen kost. De kwaliteit van de sociale relaties binnen de onderneming is cruciaal en moet gebaseerd zijn op transparantie en wederzijds respect.

Als u overweegt om bij ons een managementfunctie op te nemen, moet u samen met ons ook een voorbeeldfunctie uitoefenen en onze overtuiging uitdragen dat ‘alles bij jezelf begint’. Met andere woorden: je vraagt niet aan je medewerkers om de voorschriften na te leven als je zelf niet het goede voorbeeld geeft.

Wij geven ons vertrouwen enkel aan partners en leveranciers die met ons een prioriteit voor ethiek delen.

Bij het IRE - IRE Elit volgen we constant indicatoren voor veiligheid en beveiliging op via tools die direct zijn geïntegreerd in het managementsysteem van het bedrijf. Naast de strikte naleving van de procedures, die regelmatig gecontroleerd worden door de federale overheid, beschikken wij over zeer competent en gekwalificeerd personeel, dat continu wordt gesensibiliseerd en opgeleid om die veiligheid te garanderen.

5.   Deelnemen aan het avontuur van een bedrijf op mensenmaat, dat openstaat voor de wereld

Met meer dan 90% van zijn activiteiten gericht op grootschalige export en dankzij zijn waarden biedt het IRE - IRE ELiT zijn personeel een omgeving aan die openstaat voor de wereld en voor persoonlijke ontwikkeling in de innovatieve sectoren van de Gezondheidszorg en het Milieu. 

Als u komt werken bij het IRE - IRE ELiT mag u niet enkel trots zijn deel uit te maken van een dynamische KMO met internationale ambities, die zorg draagt voor anderen en voor het milieu. U krijgt ook veel kansen om uw bekwaamheden te ontwikkelen en door te groeien binnen ons bedrijf dankzij de realisatie van ambitieuze, innovatieve verbeterings- en ontwikkelingsprojecten. U krijgt de steun en de nodige hulpmiddelen om optimale resultaten neer te zetten en u werkt in een aangename en stimulerende omgeving, waar teamspirit onder zeer betrokken collega’s primeert.

IRE - Institute for Radioelements IRE Elit - Environement and lifescience Technology