Analyse van de radioactiviteit

Ons laboratorium voert analyses van de radioactiviteit uit op zeer uiteenlopende stalen. Wij beschikken over de apparatuur, de infrastructuur en gekwalificeerd personeel om metingen te kunnen uitvoeren op stalen met geringe activiteit in optimale omstandigheden. Onze analysemethodes zijn ISO 17025-geaccrediteerd (het accreditatieorganisme is BELAC). Ze garanderen onze klanten een betrouwbare service, een perfecte reproduceerbaarheid en analyses van hoge kwaliteit. Bovendien zijn onze laboratoria ook gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm, wat getuigt van onze bezorgdheid om het milieu.

Op eenvoudig verzoek bieden wij ook de volgende aanvullende diensten aan:

  •        Laboratoriumbezoek
  •        Hulp bij de interpretatie van de resultaten
  •        Algemene informatie in verband met radioactiviteit

Water voor consumptie Meer Minder

Ons laboratorium beschikt over de apparatuur en alle analysemethodes (ISO 17025-geaccrediteerd) die verplicht zijn volgens de Europese Richtlijn 2013/51/Euratom. Deze richtlijn legt de vereisten vast voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking op het vlak van radioactieve stoffen in water bestemd voor menselijke consumptie.

Biologische stalen Meer Minder

Het laboratorium voor metingen van de radioactiviteit zet zich dagelijks in voor de bescherming van werknemers uit de nucleaire sector door het uitvoeren van interne contaminatiemetingen. Onze analysemethodes garanderen een snelle detectie van sporen van alfa-, bèta- en gamma-emitters.

Milieu Meer Minder

Dankzij de knowhow van het laboratorium voor metingen van de radioactiviteit in radiochemische scheiding en metingen van sporen van radioactiviteit, bieden wij een gepersonaliseerde service aan, die radiologische bewaking van het milieu (water, lucht, stof, bodem, flora, fauna, effluenten) mogelijk maakt.

Landbouwproducten en voedingsmiddelen Meer Minder

De controle van de radioactiviteit van voedingsmiddelen is eveneens één van onze missies. Ons laboratorium is erkend door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. U bent actief in de landbouw- en voedingsmiddelensector, exporteur of importeur van producten bestemd voor consumptie? Wij kunnen zorgen voor controle op niet-radioactiviteit van uw voedingsproducten.

NORM-analyses Meer Minder

Zogenaamde NORM-materialen (Naturally-Occuring Radioactive Material) zijn materialen die van nature radioactief zijn en waarvoor industriële activiteiten de kans op blootstelling van personen aan hun straling verhogen. NORM-materialen vloeien hoofdzakelijk voort uit activiteiten in de energiesector (houtskool, gas, olie), de mijnsector, de recyclingindustrie enz.

Staalname Meer Minder

Dankzij onze erkende ervaring met de radiologische bewaking van het Belgisch grondgebied hebben we een voortreffelijke expertise verworven in het nemen en voorbereiden van stalen. Wij beschikken ook over een interventievoertuig uitgerust met al het nodige materiaal voor staalname, directe meting van de contaminatie en dosisdebiet, evenals over een mobiel laboratorium waarmee we snelle analyses op het terrein kunnen uitvoeren.

IRE Elit - Environement and lifescience Technology