Radiofarmaceutische producten

Production de produits radiopharmaceutiques

Om dichter bij de patiënten betrokken te zijn en zijn internationale rol als leidend bedrijf op het gebied van de nucleaire geneeskunde te versterken, heeft IRE - IRE ELiT zijn activiteiten in de productie van radiofarmaceutische producten gediversifieerd. Dankzij omvangrijke investeringen in cGMP-installaties die de vereiste zuiverings- en sterilisatiestappen van Actieve Farmaceutische Ingrediënten (radiochemische producten) mogelijk maken, kunnen wij voortaan oplossingen leveren die voldoen aan de opgelegde kwaliteitseisen voor radiofarmaceutische producten en die door gespecialiseerde artsen rechtstreeks kunnen worden toegediend aan patiënten voor de diagnose en behandeling van ziekten.

Onze troeven Meer Minder

Onze portefeuille van klantgerichte oplossingen bestaat uit radio-isotopen voor diagnose of behandeling, evenals gespecialiseerd materiaal om ze bereiden.

Bij metabole therapie wordt aan patiënten een radio-isotoop toegediend, gekoppeld aan een molecule die zich bij voorkeur zal concentreren op het weefsel van een tumor om die te vernietigen. Deze specifieke targeting van tumoren draagt bij tot verhoogde doeltreffendheid van de behandelingen en beperkt de nefaste effecten ervan op de gezonde weefsels tot een minimum. Voor therapeutische toepassingen verdient het de voorkeur een radio-isotoop met kort bereik te gebruiken (alfa- of bèta-emitters).

Voor diagnose wordt een vergelijkbaar procedé gebruikt, maar in dit geval is het de bedoeling om de metabole activiteit of de bloeddoorstroming van een orgaan aan te tonen, de aanwezigheid van een ontsteking op te sporen of kankercellen te lokaliseren. Voor diagnostische doeleinden verdient het de voorkeur om een radio-isotoop te gebruiken die weinig schade toebrengt aan de omliggende weefsels (gamma-emitter) en die gemakkelijk uit het lichaam kan worden afgevoerd (via de urine bijvoorbeeld).

Galli Eo™ - 68Ge/68Ga - Chemical grade/API Meer Minder

Galli Ad - 68Ge/68Ga - Pharmaceutical grade Meer Minder

To continue browsing the site,
and under the European directive 2001/83/EC, please indicate if
you live in the European Union

Yes
No
IRE Elit - Environement and lifescience Technology