Radiochemische producten

Als internationaal erkende producent van actieve farmaceutische ingrediënten (API’s) voor diagnostische en therapeutische doeleinden in de nucleaire geneeskunde, helpen wij jaarlijks miljoenen levens te redden.

Onze Troeven Meer Minder

Dankzij onze in de sector ongeëvenaarde prestaties op het vlak van kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid zijn wij de meest betrouwbare bevoorradingsbron van hoogkwalitatieve radio-isotopen voor medisch gebruik. De unieke diversiteit van onze bevoorradingsketen, de uitzonderlijke betrokkenheid en het voortreffelijke competentieniveau van onze werknemers hebben meermaals bewezen de voornaamste componenten van onze performantie te zijn, en meer in het bijzonder waar het gaat om de veiligheid van de patiënt en de verzekerde wereldwijde bevoorrading van deze isotopen voor medisch gebruik.
Al verschillende opeenvolgende jaren produceren wij met succes en zonder onderbreking, 24/24 uur en 365 dagen/jaar, om uw bevoorrading te garanderen ten dienste van de gezondheid van de patiënt. Wij zijn blij u te kunnen laten genieten van onze prestaties met het oog op het succes van uw activiteiten. Uw succes is onze passie.

99Mo Meer Minder

Één van de belangrijkste radio-isotopen die op onze site worden geproduceerd, is Molybdeen-99, de “ouder”-isotoop van het metastabiele Technetium-99. Gekoppeld aan een specifieke molecule kan deze isotoop een doelorgaan bereiken, dat op die manier kan worden gevisualiseerd met een detectiesysteem dat een betrouwbare diagnose door gespecialiseerde artsen mogelijk maakt.

131I Meer Minder

De radio-isotopen die we produceren, worden ook gebruikt voor therapeutische doeleinden. Radiotherapie impliceert de selectieve bestraling van tumoren (zoals tumoren van de botten, bepaalde organen, bepaalde cellen…) om de symptomen van de behandelde ziekte beduidend te verbeteren of zelfs de overlevingskansen van de patiënten te verbeteren.

IRE Elit - Environement and lifescience Technology