Expertise & consultancy

Met onze apparatuur en onze internationaal erkende expertise bieden wij privébedrijven en nationale en internationale organisaties een brede waaier aan consultancy- en technische expertisediensten aan in talrijke domeinen die verband houden met radioactiviteit. 

Wij werken nauw samen met onze klanten en stellen alles in het werk om hen een oplossing aan te bieden die afgestemd is op hun specifieke behoeften. 

Expertise, consultance

Technische Expertise Meer Minder

Ons Project and Business Development Team beschikt over deskundigen die consultancy- en technische expertisediensten leveren aan privébedrijven en overheidsinstellingen, voornamelijk binnen het kader van internationale projecten gefinancierd door organisaties als de Europese Commissie en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie. Wij besteden zeer veel aandacht aan de behoeften van onze klanten. Wij ontwikkelen uw projecten als volwaardige partners en ons enige doel is het bereiken van de doelstellingen die u ons toevertrouwt.

Projectbeheer en coördinatie Meer Minder

Naast onze technische expertise, beschikt ons team ook over de nodige ervaring met het beheer en de coördinatie van complexe en pluridisciplinaire projecten (ISO 9001 certificaat) op het gebied van de radioactiviteit.
Deze ervaring, opgedaan door de verwezenlijking van talloze internationale projecten, wordt door onze klanten en partners zeer gewaardeerd.
Wij beschikken over een grote ervaring met de implementatie van projecten volgens de procedures van Europese en internationale openbare aanbestedingen.

Radiologische Karakterisering Meer Minder

Onze dienst radiologische karakterisering biedt een volledige service op maat:

  • Staalname
  • Karakterisering van radioactief afval en effluënten (vloeistoffen, gassen)
  • Karakterisering van besmette installaties
  • Karakteriseringsmetingen ter plaatse
  • Vrijgavemetingen
  • •Interpretatie van de resultaten
  • Keuring van methodes en apparatuur voor karakterisering
  • Ondersteuning bij de opstelling van technische specificaties

Ingekapselde Bronnen Meer Minder

Wij leveren een complete oplossing voor de ontmanteling van radioactieve bronnen om te garanderen dat ze veilig en op de gepaste manier worden verwerkt. Onze service omvat de karakterisering, ontmanteling en verpakking na verwerking.
Wij beschikken over geschikte installaties voor de ontmanteling van laag- tot hoogradioactieve ingekapselde bronnen.
Ons team van experts kan u ook bijstaan bij het veilig beheren van uw bronnen op uw vestigingsplaats.

IRE - Institute for Radioelements IRE Elit - Environement and lifescience Technology