13-12-2018

PERSBERICHT - opslag en evacuatie van bestraalde materialen - 13/12/2018

PERSBERICHT - opslag en evacuatie van bestraalde materialen - 13/12/2018

FLEURUS - Belgie -13/12/18


Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) is verantwoordelijk voor de chemische behandeling van medische radio-isotopen met het doel deze aan patiënten toe te dienen. De residuen die voortkomen uit dit chemische proces, die nog steeds sterk worden verrijkt, moeten vervolgens opgeslagen worden en uiteindelijk geëvacueerd worden.


Deze bestraalde materialen worden in speciale containers op de site van het Instituut voor Radio-elementen in Fleurus opgeslagen. Aangezien de administratieve opslaglimiet eind 2019 wordt bereikt als de containers niet van de locatie worden verwijderd, zijn verschillende maatregelen genomen.


Enerzijds werden verschillende extra containers aangeschaft om bestraling van materialen tot 2021 op locatie mogelijk te maken. Deze aankoop heeft de opslagcapaciteit fysiek uitgebreid. Om deze uitbreiding van de opslagcapaciteit te valideren, werd in januari 2018 een verzoek ingediend om de administratieve grenzen te verlengen.De wetenschappelijke raad van het FANC heeft al een gunstig advies over dit verzoek gegeven. Lokale raadplegingen (gemeenschappelijk en provinciaal) zijn aan de gang en zullen vóór eind 2018 moeten worden beslist, vóór een tweede bezoek aan de Wetenschappelijke Raad aan het begin van 2019 voor een definitief advies.


Anderzijds is er een structurele oplossing gevonden voor de evacuatie van bestraalde materialen via het RECUMO-project (Recovery of Uranium from Mo-99 Production).


Dit project is ​​uit de samenwerking tussen het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK • CEN) en het IRE ontstaan en helpt bij het herstellen van deze zeldzame en hoogwaardige hulpbronnen. De residuen worden verdund met laagverrijkt uranium en vervolgens gezuiverd door het SCK • CEN om een ​​laag verrijkt hoogwaardig materiaal te verkrijgen. Het RECUMO-project wordt ondersteund door de Belgische autoriteiten en de Verenigde Staten omdat het het risico op proliferatie over de hele wereld vermindert.

IRE Elit - Environement and lifescience Technology