30-04-2020

IRE produceert een eerste commerciële batch van Mo-99 op LEU-basis

IRE produceert een eerste commerciële batch van Mo-99 op LEU-basis

Fleurus, België – 30 april 2020 – Het Instituut voor radio-elementen (IRE), een van de wereldwijde leiders voor de productie van Molybdeen-99 (Mo-99), het meest gebruikte radio-isotoop in de nucleaire geneeskunde op diagnosegebied, kondigde vandaag de productie aan van zijn eerste commerciële batch van Mo-99 op basis van laagverrijkt uranium (Low Enriched Uranium - LEU) voor de Amerikaanse markt.


Deze conversie naar LEU betekent een mijlpaal voor het IRE en draagt bij tot de wereldwijde verbintenis om het burgerlijk gebruik van hoogverrijkt uranium (Hight Enriched Uranium – HEU) voor de productie van medische isotopen te beëindigen. Dit bewijst dat het IRE in staat is om activiteiten aan de spits van de R&D uit te voeren, en zijn productie maximaal te houden om, zoals tijdens de jongste twee jaar het geval was, de tijdelijke of onverwachte uitval van sommige alternatieve leveranciers van radio-isotopen op te vangen.


Deze eerste LEU-batch vormt het eerste keerpunt in de complexe ontwikkeling van een totaal nieuw industrieel proces om Mo-99 te leveren aan zorgprofessionelen. Weldra zal deze conversie het productieproces van jodium 131 (I-131) op LEU-basis omvatten. Ondanks de extra conjuncturele problemen door de COVID-19 crisis, zijn onze teams erin geslaagd hun planning aan te houden en het eindakkoord voor de productie te verkrijgen van het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in België. De conversie naar LEU zal een positieve weerslag hebben op de veiligheid en beveiliging op de site, twee onlosmakelijke onderdelen van de activiteit van het IRE, aangezien deze nieuwe LEU-productieflux doorgaat in gerenoveerde installaties die op dit vlak vele voordelen bieden.


Deze eerste productie werd uitgevoerd met uraniumtargets bestraald in de BR-2, de Belgische onderzoeksreactorresearchreactor bij het SCK CEN in Mol, een hoofdpartner van het IRE voor de productie van radio-isotopen.


Het IRE voert de conversie uit in progressieve stappen, in de komende maanden met een deel van de geproduceerde volumes van Mo-99 voorbehouden aan de bevoorrading van de US-markt, waarna later het volume wordt verhoogd om LEU Mo-99 te kunnen leveren aan alle regio’s, tot de volledige conversie uiterlijk in 2022 bereikt is. De conversie omvat het proces voor I-131, een essentiële en onvervangbare radionuclide voor de behandeling van schildklierkanker. Het IRE stelt alles in het werk om tot dan een afdoende HEU-productieniveau te behouden, om te kunnen beschikken over de nodige tijd om het finale industriële zuiveringsproces voor I-131 te laten goedkeuren, en zodat al zijn klanten hun registratiedossiers voor geneesmiddelen op basis van I-131 kunnen aanpassen en laten goedkeuren.


“Ondanks de beperkingen ten gevolge van de huidige gezondheidscrisis, heeft IRE het conversie project verder gezet en heeft IRE daardoor een belangrijke bijdrage geleverd aan onze nationale strategie voor de productie van medische radio-isotopen.” zegt Mevrouw Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, en toezichthoudend minister van IRE. “Ik ben van plan de Belgische expertise op dit gebied te blijven ondersteunen, met het volle respect voor onze internationale verbintenissen in verband met non-proliferatie. Bovendien onderstreept de realisatie van dit project, het belang van de financiering van het onderzoek in het kader van medische oplossingen. “


Over het IRE


IRE, het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, is een stichting van openbaar nut met als hoofdactiviteit de productie van medische radio-isotopen voor diagnose en therapie in de nucleaire geneeskunde. Het is de wereldleider voor de productie van Molybdeen-99, het “ouder”-isotoop van metastabiel Technetium-99 en het meest gebruikte radio-isotoop in de nucleaire geneeskunde voor talrijke onderzoeken (hart, beenderen, longen, schildklier, hersenen, nieren, enz.).


Naast zijn productieactiviteiten, draagt het IRE bij tot de bescherming en monitoring van het milieu doorheen de talrijke diensten die het aanbiedt in zijn afdeling IRE Lab: meting van radioactiviteit in diverse monsters, radiologische karakterisering van besmet afval en elementen, technische consultancy en ondersteuning op radiologisch en nucleair gebied.


IRE ELiT is het innovatiefiliaal van het IRE, opgericht in 2010 om radiofarmaceutische producten te ontwikkelen voor gebruik in imaging en behandeling van bepaalde kankers en voor palliatieve zorg. In 2018 kreeg het hoofdproduct van IRE ELiT, een Ge68/Ga68 generator, zijn verkoopvergunning in 13 Europese landen en de US. IRE en IRE ELiT stellen momenteel 230 mensen te werk. Meer info: www.ire.eu


Media contacten


IRE – Bérénice Pignol +32 471 70 62 44 – Berenice.pignol@ire-elit.eu

IRE Elit - Environement and lifescience Technology