05-09-2019

Persbericht // Eerste transport van radioactief materiaal tussen Fleurus en Mol uitgevoerd

Persbericht // Eerste transport van radioactief materiaal tussen Fleurus en Mol uitgevoerd

 


5 september 2019, Fleurus en Mol (België) – Op 4 september werd het eerste transport van radioactief materiaal vanuit Fleurus naar Mol uitgevoerd. Het transport kadert in het publiek-publiek partnerschap, dat het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) in december 2018 sloten.


In december 2018 kondigden het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) de ondertekening aan van een publiek-publiek partnerschap genaamd RECUMO (Recovery of valuable Uranium residues of 99Mo-based radio-pharma in Belgium). Die samenwerking biedt een structurele oplossing voor het beheer van hoogradioactieve restanten afkomstig van de productie van medische radio-isotopen, die op de site van het IRE in Fleurus worden opgeslagen.


Het transport van radioactief materiaal dat 4 september vanuit Fleurus naar Mol plaatsvond, is een eerste, concrete resultaat van die samenwerking. Het transport werd uitgevoerd conform de met de bevoegde overheden afgesproken voorwaarden en in strikte naleving van de internationale en nationale nucleaire veiligheids- en beveiligingsnormen.


IRE is dus gestart met het verwijderen van radioactief materiaal van haar site. Dat materiaal zal door het SCK•CEN, na het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen, behandeld en gezuiverd worden. Er zullen in de toekomst nog transporten georganiseerd worden met het oog op de geleidelijke verwijdering van alle radioactieve restanten van de site in Fleurus.


Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN: «Dankzij de uitstekende relaties en de bereidheid om met IRE de handen in elkaar te slaan, loopt het partnerschap bijzonder vlot. Dit eerste transport getuigt dan ook van de sterke betrokkenheid van de twee instellingen en van de goede coördinatie van de teams met de bevoegde autoriteiten.»


Het RECUMO-project versterkt de positie van België als belangrijke speler inzake de productie en distributie van radio-isotopen voor nucleaire geneeskunde. Erich Kollegger, CEO van IRE: «Deze isotopen zijn van essentieel belang voor de diagnose maar ook voor de behandeling van bepaalde ziekten, in het bijzonder kanker. Ze spelen dan ook een belangrijke rol in de strijd tegen kanker. Elk jaar wordt er bij meer dan 65.000 kanker vastgesteld. Dat cijfer zal in de komende jaren alleen maar toenemen met in 2025 naar schatting 80.000 patiënten.»


Het RECUMO-project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).


 


 


 


 


 


Over IRE en IRE ELiT


IRE of het Nationaal Instituut voor Radio-elementen is een stichting van openbaar nut met als hoofdactiviteit de productie van radio-isotopen voor diagnostische en therapeutische toepassingen binnen de nucleaire geneeskunde. IRE is wereldleider inzake de productie van molybdeen-99. Dit is het “ouderisotoop” van het metastabiele Technetium-99 en wordt binnen de nucleaire geneeskunde voor talrijke onderzoeken (hart, botten, longen, schildklier, hersenen, nieren, enz.) gebruikt.


Naast deze productieactiviteiten draagt IRE ook bij tot het beschermen en monitoren van het milieu door het meten van de radioactiviteit in verschillende monsters, de radiologische karakterisering van afvalmaterialen en besmette elementen en door het verstrekken van technisch advies en het verlenen van technische assistentie in radiologische en nucleaire domeinen.


IRE ELiT is dan weer het innovatieagentschap van IRE dat in 2010 werd opgericht voor de integrale ontwikkeling van radiofarmaceutische geneesmiddelen voor beeldvorming, de behandeling van bepaalde vormen van kanker en palliatieve zorg. In 2017 besteedde IRE ELiT 16,2% van haar omzet aan onderzoek & ontwikkeling, een percentage dat sinds de oprichting van de onderneming alleen nog maar gestegen is. IRE en IRE ELiT stellen op dit moment 218 mensen tewerk. Meer informatie vindt u op www.ire.eu.


SCK•CEN


65 jaar ervaring in nucleair onderzoek en nucleaire technologie


Het SCK•CEN behoort tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Meer dan 800 medewerkers zetten zich iedere dag in voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van radioactiviteit. De onderzoeksactiviteiten van het SCK•CEN focussen zich op drie grote thema’s: veiligheid van nucleaire installaties, doordacht beheer van radioactief afval en bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling. Het SCK•CEN wordt wereldwijd erkend en deelt zijn kennis door talrijke publicaties en opleidingen, zodat deze pool aan uitzonderlijke competenties behouden wordt.


Meer info: www.sckcen.be


Contactpersonen voor de pers


IRE – Bérénice Pignol +32 471 70 62 44 – berenice.pignol@ire-elit.eu


SCK•CEN – Wendy De Groote +32 14 33 21 49 – wendy.de.groote@sckcen.be


 


Download het persericht:PPP RECUMO 02092019 NL vf (002)


 

IRE Elit - Environement and lifescience Technology