15-09-2020

Het IRE selecteert IBA om zijn nieuwe unit voor de productie van radioisotopen voor kankerdiagnose uit te rusten

Het IRE selecteert IBA om zijn nieuwe unit voor de productie van radioisotopen voor kankerdiagnose uit te rusten

 Het Instituut voor Radio-Elementen (IRE) heeft het bedrijf IBA uit Louvain-la-Neuve aangesteld om zich uit te rusten met een deeltjesversneller bestemd voor de productie van radio-isotopen, meer bepaald voor de diagnose van talrijke kankers, zoals neuro-endocriene tumoren of prostaatkanker.


Louvain la neuve, België, 15 September 2020 - IBA (Ion Beam Applications N.V., EURONEXT), ’s werelds grootste leverancier van oplossingen voor kankerdiagnose en –behandeling, en het IRE, wereldleider op het vlak van de productie van radio-isotopen voor diagnostische en therapeutische toepassingen binnen het domein van de nucleaire geneeskunde, hebben vandaag aangekondigd dat zij een contract hebben ondertekend voor de installatie van een cyclotron van 30 MeV (megaelectronvolt) op de site van het IRE. De installatie moet opstarten in 2023.


België krijgt internationale erkenning voor zijn hoofdrol in de vooruitgang van de nucleaire geneeskunde. Het spreekt dan ook vanzelf dat deze beide Belgische bedrijven, wereldleiders op hun gebied, hun krachten bundelen voor de installatie van deze nieuwe deeltjesversneller, de Cyclone® IKON, die het IRE de mogelijkheid biedt om direct en op aanvraag Germanium-68 (Ge-68) te produceren, de grondstof van de Germanium-68/Gallium-68-generatoren (Galli Ad® et Galli Eo®). Ze worden gefabriceerd op de site van Fleurus door zijn farmaceutisch dochterbedrijf IRE ELiT om wereldwijd ziekenhuizen te bedienen en de vraag ernaar stijgt snel.


Gallium-68 (Ga-68), het eindproduct van deze generatoren, wordt gebruikt om, dankzij de technologie van de PET-camera’s (Positronemissietomografie), een precieze en nog meer vroegtijdige diagnose van talrijke kankers te stellen. Tegenwoordig is Gallium-68 onontkoombaar geworden voor een persoonlijke aanpak van de patiënt via de nucleaire geneeskunde. Bij deze “theragnostische” aanpak (therapeutisch en diagnostisch) koppelt men een molecule eerst aan Ga-68 om de tumoren te zien die met imaging moeten worden behandeld, en vervolgens aan een “therapeutische metgezel”, Luthetium-177 (Lu-177) dat, eenmaal geïnjecteerd in de patiënt, zich specifiek gaat hechten aan de kankercellen om ze te vernietigen zonder het gezonde weefsel te beschadigen.


Bruno Scutnaire, Voorzitter van de divisie RadioPharma Solutions van IBA verklaart: “Wij zijn verheugd dat het IRE onze Cyclone® IKON heeft geselecteerd na een aanbesteding met een veeleisend bestek, om te zorgen voor een ononderbroken bevoorrading van isotopen voor de diagnose van talrijke kankers. In meer dan 35 jaar heeft IBA wereldwijd meer dan 30 cyclotrons van dit type geïnstalleerd. Ze zijn nog altijd operationeel, wat de uitstekende betrouwbaarheid van dit systeem bewijst.”


“Deze investering geeft het IRE de kans om de volledige productieketen van onze radiofarmaceutische Ga-68-generatoren te beheersen en zo onze klanten optimaal te bevoorraden, maar ook om onze researchactiviteiten te diversifiëren met de mogelijkheid om in de toekomst andere radio-isotopen via deze cyclotron te produceren voor innoverende toepassingen in de nucleaire geneeskunde. Dit project ligt op één lijn met de strategie van innovatie en diversificatie van het Instiituut.” verklaart Erich Kollegger, Algemeen Directeur van het IR.


***EINDE***


Over IRE en IRE ELiT


Het IRE ofNationaal Instituut voor Radio-elementen is een stichting van openbaar nut, met als hoofdactiviteit de productie van radio-isotopen voor diagnostische en therapeutische toepassingen op het gebied van de nucleaire geneeskunde. Het IRE is wereldleider op het vlak van de productie van Molybdeen-99, het “moeder”-isotoop van metastabiel Technetium-99, en het meest gebruikt in de nucleaire geneeskunde voor talrijke onderzoeken (hart, beenderen, longen, schildklier, hersenen, nieren, enz…).


Naast zijn productieactiviteiten, draagt het IRE via zijn divisie IRE Lab bij tot de bescherming en de bewaking van het milieu via zijn diensten voor stralingsmeting op diverse monsters, stralingskarakterisering van afval en besmette elementen, en consultancy en technische bijstand op radiologisch en nucleair gebied.


IRE ELiT, van zijn kant, is het innovatiefiliaal van het IRE, opgericht in 2010 met het oog op de volledige ontwikkeling van radiofarmaceutische geneesmiddelen ten behoeve van imaging, behandeling van bepaalde kankers en palliatieve zorg. In 2019, heeft de groep 15% van zijn omzet besteed aan R&D, een percentage dat voortdurend stijgt sinds de oprichting van het bedrijf. IRE en l’IRE ELiT stellen momenteel meer dan 250 personen tewerk.


Voor meer informatie: www.ire.eu


 Over IBA Radiopharma Solutions


Het team van IBA RadioPharma Solutions levert bijstand aan de afdelingen voor nucleaire geneeskunde en de distributiecentra voor radiofarmaceutische producten voor wat betreft het concept, de constructie, de uitrusting en het beheer van hun radiofarmaceutica. Zijn brede waaier van cyclotrons en zijn synthesemodule Synthera®+ worden gebruikt om een grote variëteit aan radiofarmaceutische producten te maken ten behoeve van de diagnose van ernstige cardiologische, neurologische en oncologische ziekten.


 Over IBA


IBA (Ion Beam Applications N.V.) is een bedrijf voor medische technologie, gespecialiseerd in de ontwikkeling van innoverende en geïntegreerde oplossingen voor de diagnose en behandeling van kanker.


IBA is wereldleider op het gebied van protontherapie, momenteel de meest geavanceerde vorm van stralingstherapie.


IBA past zijn protontherapeutische oplossingen aan de wensen van de klanten aan, dankzij een compleet aanbod, gaande van protontherapiecentra met meerdere zalen tot compacte systemen, bestaande uit een behandelingszaal. IBA ontwikkelt ook dosimetrieoplossingen voor stralingstherapie en radiologie, naast deeltjesversnellers voor medische en industriële toepassingen.


Met zijn hoofdzetel in België, stelt IBA wereldwijd meer dan 1500 personen tewerk en installeert het zijn systemen in Europa, de Verenigde Staten en in opkomende landen. Het bedrijf is genoteerd op de paneuropese beurs EURONEXT (IBA: Reuters IBAB.BR en Bloomberg


IBAB.BB). Voor meer informatie: www.iba-worldwide.com


 


Voor meer info kunt u contact opnemen met:


IBA RadioPharma Solutions


Rebecca Lo bue
Marketing Director
Rebecca.lobue@iba-group.com


IRE


Bérénice Pignol
Communication Manager
Berenice.pignol@ire-elit.eu

IRE Elit - Environement and lifescience Technology