Beveiligings, veiligheids & milieubeleid

Beveiliging, veiligheid, kwaliteit en respect voor het milieu zijn in onze beide ondernemingen absolute prioriteit in de organisatie en de werkprocedures.

De algemene directie en de beheerraden van IRE en IRE ELiT gaan het engagement aan om beveiliging, veiligheid en milieu te beschouwen als van kapitaal belang in de organisatie van de beide ondernemingen. Alleen met een solide beveiligings- en veiligheidscultuur kunnen we de toekomst van de beide ondernemingen veilig stellen. 

Daarom vertaalt de algemene directie, met het akkoord van haar beheerraden en op advies of beslissing - naargelang de discipline - van het Safety-departement (waaraan de preventieadviseurs, de erkende deskundigen inzake fysieke controle en de afgevaardigden voor fysieke beveiliging verbonden zijn) het beveiligings-, veiligheids- en milieubeleid in het Kwaliteitszorgsysteem van de technische exploitatie-eenheid. 

Beveiligings-/veiligheidsbeleid Meer Minder

Milieubeleid Meer Minder

We stellen een document beschikbaar dat beschrijft en volledig beschrijft hoe deze veiligheidscultuur tot stand komt en wordt geverifieerd, en hoe de organisatie van het bedrijf ervoor zorgt dat middelen voortdurend worden aangepast aan het veiligheids-, beveiligings- en veiligheidsbeleid. op het gebied van milieu.

IRE Elit - Environement and lifescience Technology