Jean-Michel VANDERHOFSTADT, Directeur Général

Woordje van de CEO

Welkom op de website van het IRE en zijn dochteronderneming IRE ELiT. We hopen dat u hier de informatie vindt die u zoekt.

Zoals u op deze website zal ontdekken, zijn onze beide ondernemingen actief op de tweesprong van de farmaceutische sector en de nucleaire sector, en ondanks de aanzienlijke groei van de voorbije 10 jaar, zijn het ondernemingen op mensenmaat gebleven.

Die kleinschaligheid biedt ons verschillende voordelen. Zo kunnen we wendbaar en flexibel zijn, om aan onze klanten een strikte 'just in time' logistiek te bieden, en zodoende onze missie te volbrengen: de gezondheid van de patiënten. Door onze kleinschaligheid moeten we ook innovatief te zijn, om in te spelen op de ontwikkelingen van de markt, waar de kleine en meer reactieve ondernemingen zich als eerste moeten aanbieden om een plaats te kunnen veroveren.

Ten slotte is het in de kleine structuren dat we een belangrijkere en billijkere dimensie kunnen bieden aan de menselijke en sociale relaties in ons dagelijks werk.

Maar vergis u niet: ongeacht haar omvang dient elke onderneming die actief is in de gezondheidssector producten van een onberispelijke kwaliteit aan te bieden, die in de best mogelijke omstandigheden zijn geproduceerd. Bij IRE en IRE ELiT beschouwen we Kwaliteit als onze eerste prioriteit, voor de veiligheid van de patiënten, maar ook voor de Veiligheid van ons personeel en voor de Beveiliging van onze installaties, die we tot fundamentele principes verheffen binnen onze ondernemingen.

Sinds 2010 is IRE ELiT onze basis voor diversificatie en groei, dankzij de ontwikkeling van producten die niet alleen de kern vormen van ons expertisedomein, met name radio-elementen, maar ook van de verwachtingen van de medische wereld op het vlak van innovatie. We zijn ervan overtuigd dat IRE ELiT met dezelfde traditie van uitmuntendheid als IRE, een belangrijke speler kan worden op de markt van de radiofarmaceutische producten.

Erich KOLLEGGER

CEO IRE – IRE ELiT

Onze missie

Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en zijn filiaal IRE ELiT, is een wereldwijd erkende onderneming, gericht op de ontwikkeling en commercialisering van innoverende producten en diensten bestemd voor de gezondheid van de bevolking en de bescherming van het milieu.

Onze waarden

S'investir : compétence, responsabilité, partenariat, esprit d'équipe, innovation

Bij het realiseren van onze missie, hanteren de directie en het personeel van het IRE en zijn filiaal IRE ELiT vijf fundamentele waarden, die elk worden belichaamd in attitudes die verwacht worden in de organisatie van de onderneming.

Verantwoordelijkheid Meer Minder

De cultuur van veiligheid/beveiliging en de kwaliteitscultuur staan centraal in het IRE – IRE ELiT en zijn activiteiten.

De tandem IRE – IRE ELiT heeft de bijzonderheid actief te zijn in zowel nucleaire, farmaceutische als milieuactiviteiten.

We hebben dus de verantwoordelijkheid om er altijd over te waken, via alle handelingen die in het bedrijf worden gesteld en in alle beslissingen die we nemen, dat in de eerste plaats prioriteit wordt verleend aan veiligheid/beveiliging, kwaliteit en het milieu.

Dat betekent dat de productionele, economische en financiële doelstellingen en het nastreven van die doelstellingen binnen het kader van projecten ondergeschikt zijn aan de prioriteit die wordt verleend aan veiligheid en kwaliteit.

Deze waarde drukt onze plicht en onze wil uit om in de allereerste plaats de gezondheid en de veiligheid van ons personeel, de omwonenden, de patiënten die producten van het IRE – IRE ELiT zullen gebruiken en het milieu op onze planeet in de ruime zin van het woord te beschermen.

De directie van het IRE – IRE ELiT verbindt zich ertoe om de onderneming met het oog hierop te organiseren.

De managementsystemen van het IRE – IRE ELiT garanderen dat dit een gedeelde en in de tijd constante verantwoordelijkheid is. Deze systemen organiseren de activiteiten via beleidslijnen, procedures en voorschriften, zowel in het domein Kwaliteit als in het domein van de Veiligheid/Beveiliging. Momenteel wordt in dezelfde geest gewerkt aan de ontwikkeling van een Milieubeleid en een Milieumanagementsysteem.

Bevoorrechte attitudes binnen het IRE – IRE ELiT om deze waarde in de praktijk te zetten, zijn:

 •       Streng en grondig zijn
 •       Verbintenissen nakomen
 •       Een actor zijn van veiligheid, kwaliteit en beveiliging
 •       Een voorbeeld zijn
 •       De organisatie respecteren

Bekwaamheid Meer Minder

Het IRE – IRE ELiT beschikt over zeer bekwaam en gekwalificeerd personeel, dat bijdraagt aan het succes van de onderneming. De ontwikkeling van de bekwaamheden van zijn personeel is een prioriteit van het IRE – IRE ELiT, dat zich ertoe verbindt de nodige middelen in te zetten die noodzakelijk zijn voor de opleiding en de aanwerving van gekwalificeerd personeel.

Het aanhouden van hoge eisen en kwaliteitsvol werk, gebaseerd op het professionalisme en de knowhow van elk personeelslid, is essentieel in de cultuur van het IRE – IRE ELiT.

Het IRE – IRE ELiT controleert of de noodzakelijke bekwaamheden constant worden aangepast aan de behoeften van de onderneming en het behoud van zijn prioriteiten op het vlak van verantwoordelijkheid.

Bevoorrechte attitudes binnen het IRE – IRE ELiT om deze waarde in de praktijk te zetten, zijn:

 •       Een kritische geest ontwikkelen
 •       Dingen opnieuw in vraag stellen
 •       Opleiden en opleidingen volgen 

Team Spirit Meer Minder

Binnen het IRE – IRE ELiT is teamspirit tussen collega’s een fundamentele waarde, die onontbeerlijk is voor het realiseren van de missies van de onderneming, hoogkwalitatief en in alle veiligheid. Deze collectieve benadering van het werk is ook onontbeerlijk in het dagelijkse beheer van de productie van radio-isotopen, en in de uitvoering van milieubewakingsactiviteiten. 

Anderzijds beheert het IRE – IRE ELiT aanzienlijk wat gestructureerde projecten en multidisciplinaire actieplannen gericht op verbetering, waarin teamwork onontbeerlijk is om de doelstellingen te halen met de vereiste kwaliteit. 

Het bedrijf hecht bijzonder veel belang aan de menselijke dimensie, aan loyaliteit en samenwerking tussen de personeelsleden, waarbij elkeen een even belangrijke rol speelt, ongeacht het hiërarchische niveau.

Het bedrijf hecht dus ook veel belang aan de kwaliteit van de interne sociale relaties.

Bevoorrechte attitudes binnen het IRE – IRE ELiT om deze waarde in de praktijk te zetten, zijn:

 •       Loyaal zijn
 •       Samenwerken
 •       Openstaan voor de andere
 •       Een positieve benadering ontwikkelen
 •       Feedback geven

Partnership Meer Minder

In zijn relaties met externe partners wil het IRE – IRE ELiT duurzame en kwaliteitsvolle relaties uitbouwen, gebaseerd op een sterke zin voor ethiek en loyaliteit. Om zijn imago van internationaal erkende uitmuntendheid waar te maken, is deze ‘klantgerichte en ethische’ dimensie onontbeerlijk. 

Deze waarde vloeit specifiek voort uit het feit dat het IRE een stichting van openbaar nut is, wat impliceert dat het bedrijf en zijn filialen efficiënt en professioneel handelen, met reactiviteit, maar niet gedicteerd door commerciële, zuiver financiële of productiviteitseisen.

Bevoorrechte attitudes binnen het IRE – IRE ELiT om deze waarde in de praktijk te brengen, zijn:

 •       Loyaal zijn
 •       Zich kunnen aanpassen
 •       Klantgericht zijn
 •       Betrouwbaar zijn

Innovatie Meer Minder

Om zijn doelstellingen te bereiken en veilig te stellen, moet het IRE – IRE ELiT onophoudelijk innoveren. Het bedrijf investeert dus een groot deel van zijn middelen in Onderzoek en Ontwikkeling, zowel voor zijn producten als voor de aangeboden diensten. Die innovatie is ook van toepassing op de technologie die wordt ingezet en de interne werkingsprocessen van het bedrijf.  

De technologische evoluties in het domein van de medische imaging en radiotherapie vertegenwoordigen een enorm potentieel voor het IRE – IRE ELiT, waarin het bedrijf zich wil positioneren en actief deelnemen aan de wetenschappelijke en medische vooruitgang. Hetzelfde geldt op het vlak van het milieu.

Innovatie en creativiteit zijn ook de motor achter alle processen van het bedrijf. Initiatief moet gevaloriseerd en gewaardeerd worden op alle niveaus van de organisatie, voor zover het geïntegreerd is in de managementsystemen, die de veiligheid, de kwaliteit en het milieu moeten beschermen.

Het is de motor achter de vooruitgang van het bedrijf, die net als de andere waarden de toekomst ervan zal veiligstellen. 

Bevoorrechte attitudes binnen het IRE – IRE ELiT om deze waarde in de praktijk te brengen, zijn:

 •       Creatief zijn
 •       Durven ondernemen
 •       Anticiperen
 •       Verbonden zijn
IRE - Institute for Radioelements IRE Elit - Environement and lifescience Technology