Onze geschiedenis

1971-1973

Oprichting en eerste bouwwerkzaamheden van het IRE.

1971-1973
1971-1973
1971-1973

1973-1978

 • Eerste transfer van activiteiten naar Fleurus.
 • Bouw van zes gebouwen.
 • Productie van 131I en 99Mo.
 • Oprichting van een afdeling radio-immunologie.
 • Oprichting van een behandelingsunit voor bestraling met 60Co.
 • Sterilisatie van medisch materiaal.
 • Eerste productie van 123I.
1973-1978
1973-1978
1973-1978
1973-1978
1973-1978

1978-1991

 • Constructie van de eerste cyclotron.
 • Farmaceutische erkenning.
 • Creatie van moleculen gemarkeerd met tritium en 14C.
 • Productie van getritieerd thymidine.
 • Productie van branddetectors met 85Kr.
 • Productie van 60Co-schijven.
 • Productie van industriële gammagrafie met 192Ir.
 • Bereiding van injecteerbare radioactieve elementen op basis van 59Fe, 47Ca, 197Hg, 85Sr, evenals draden en naalden met 192Ir (gebruikt in curietherapie).
 • Uitvinding van het concept 'herhaaldelijke elutie met droge 99mTc-generator'.
 • Oprichting van een transportfiliaal: TRANSRAD.
1978-1991
1978-1991
1978-1991
1978-1991
1978-1991
1978-1991
1978-1991

1991-2008

 • Impact van de Regionalisering van een deel van de activiteiten van het IRE:
  • Verkoop van de radiofarmaceutische activiteiten aan de NORDION-groep.
  • Stopzetting van de activiteiten Sterilisatie en Radio-immuno-assays.
  • Heroriëntering van het IRE op de productie van de radio-isotopen 99Mo, 131I, 133Xe.
 • Grote investeringen binnen het kader van de herstructurering van de radiofarmaceutische activiteiten.
 • Ontwikkeling van apparatuur voor telemonitoring van de radioactiviteit van het milieu en opdrachten voor radiologische bewaking van het territorium.
 • Grote investering van IBA op de site van Fleurus (cyclotron prototype 14 MeV SE).
1991-2008
1991-2008
1991-2008
1991-2008

2008-2010

 • Uitbreiding van de commerciële activiteiten op wereldschaal (Noord-Amerika, Azië,...).
 • Verwerving van het leiderschap op wereldniveau voor de productie van 99Mo en 131I.
 • Aanzienlijke investeringen in de renovatie van de installaties op het niveau van de veiligheid, beveiliging, kwaliteit.
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010

2010

 • Oprichting van het filiaal IRE ELiT.
 • Hervatting van de radiofarmaceutische activiteiten in de domeinen diagnose en therapie (90Y, 188Re, 68Ga, …).
 • Belangrijke expertisecontracten op wereldschaal (Europese Commissie, IAEA, …).
2010
2010
2010
2010

2010-...

 • Nieuw beleid inzake communicatie van het IRE met zijn omgeving.
 • Evolutie van de omzet van 2010 tot 2015: + 140 %.
 • Personeelsevolutie van 2010 tot 2015: +53 %.
 • Opening onderzoekspartnership op wereldniveau.
 • Eerste partnership met de Belgische universiteiten in het domein van het medisch onderzoek.
 • Belangrijke participatie in de HLG (High Level Group) van de NEA/OESO voor de veiligheid van de bevoorrading van medische radio-isotopen.
 • Belangrijke rol van het IRE in de AIPES (Association of Imaging Producers & Equipment Suppliers).
 • Opname van een rol in de Health Cluster van BIOWIN.
2010-...
2010-...
2010-...
IRE - Institute for Radioelements IRE Elit - Environement and lifescience Technology