Onze managementsystemen

un système de contrôle et de gestion de la qualité

Om de beste dienstverlening aan onze klanten en het in de handel brengen van radiochemische en radiofarmaceutische producten van uitstekende kwaliteit te garanderen, heeft het IRE – IRE ELiT een kwaliteitscontrole- en –beheersysteem ingevoerd in overeenstemming met de normen ISO 9001, ISO 17025 en cGMP. 

Wij verbinden ons in de ontwikkeling van onze activiteiten ook dagelijks tot het grootste respect voor het milieu door de invoering van een verantwoordelijk milieubeleid volgens de aanbevelingen van norm ISO 14001. 

ISO 9001

In overeenstemming met ons globaal kwaliteitsbeheerproject ontwikkelen wij onze serviceactiviteiten volgens de norm ISO 9001, die de vereisten met betrekking tot een kwaliteitsmanagementsysteem vastlegt.

System certification ISO 9001

De ISO 9001-certificatie van onze Business Unit ‘Diensten’ impliceert dat we onze projectmanagementprocessen continu evalueren en verbeteren. Dit project garandeert onze klanten een efficiënte, kwaliteitsvolle service gericht op hun behoeften.

Contact Certificaat ISO 9001 Kwaliteitsbeleid

ISO 17025

Ons laboratorium voor de meting van radioactiviteit is sinds 2011 ISO 17025-geaccrediteerd door de Belgische accreditatie-instelling BELAC. Deze erkenning bevestigt onze bekwaamheid in de analyse en meting van de radioactiviteit op een waaier van allerhande stalen (zie ISO 17025-certificaat). Ons kwaliteitssysteem garandeert onze klanten dus betrouwbare resultaten.

BELAC

Om de kwaliteit van onze dienstverlening en onze analysemethodes veilig te stellen, wordt ons laboratorium geregeld gecontroleerd door externe experts. Wij organiseren ook verschillende keren per jaar interne audits. Jaarlijks nemen we ook deel aan talrijke onderlinge vergelijkingen georganiseerd door internationale referentie-instellingen. 

Deze vergelijkende tests tussen laboratoria garanderen de validiteit van onze analysemethodes en onze apparatuur, maar ook de nauwkeurigheid van onze resultaten. Dit getuigt ook van de bekwaamheid en de kwaliteit van ons personeel.

Contact Certificaat ISO 17025

ISO 14001

We zijn bezorgd om ons milieu en verbinden ons dan ook tot de ontwikkeling van een milieubeleid gericht op het verminderen van de impact van onze activiteiten op het milieu.

System certification ISO 14001

Wij ontwikkelen een dagelijks beleid dat berust op de volgende pijlers:

  •       De opleiding van het personeel in het milieubeleid
  •       De naleving van de milieuwetgeving
  •       De verbetering van het afvalbeheer
  •       De vermindering van het energieverbruik
  •       De vermindering van het gebruik van consumptieartikelen (in het laboratorium         en op kantoor)
  •       De invoering en opvolging van acties met het oog op verbetering.
Contact Certificaat ISO 14001 Milieubeleid

cGMP

Onze productieprocessen voor radiochemische producten (Actieve Farmaceutische Ingrediënten) en radiofarmaceutische producten voldoen aan de hoogste vereisten van de reglementen voor de goede productiepraktijken (cGMP, current Good Manufacturing Practices).

Good manufacturing practice

De kwaliteit van onze installaties, de betrokkenheid van onze werknemers en ons kwaliteitsmanagementsysteem garanderen onze klanten de productie van producten van topkwaliteit, die voldoen aan de verwachte kenmerken. De Europese gezondheidsautoriteiten controleren regelmatig of onze operaties plaatsvinden met respect voor de cGMP-norm via audits op de site. 

Op die manier kunnen we ook continu onze productieprocessen evalueren en verbeteren. Ons kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op de cGMP-norm is de garantie dat u altijd het product krijgt dat u verdient.

Contact Certificaat cGMP

Uw advies

De tevredenheid van onze klanten staat bij ons centraal.
U wilt ons uw opmerkingen of zaken in verband met onze service die voor verbetering vatbaar zijn, sturen? Wij nodigen u uit om onze prestaties te evalueren door ons via e-mail het tevredenheidsformulier te sturen, dat u hieronder kunt downloaden.De berichten die wij ontvangen, worden verwerkt door onze dienst Kwaliteitsgarantie en stellen ons in staat om onze diensten en producten continu te verbeteren.

Contact Formulier
IRE - Institute for Radioelements IRE Elit - Environement and lifescience Technology